VỀ CHÚNG TÔI

Chúng ta là ai

Công ty TNHH Chaang Chiia (Việt Nam) là một doanh nghiệp gia đình được thành lập tại Đài Loan vào năm 1984. Để mở rộng kinh doanh ra toàn cầu, người sáng lập, ông Chiến đã chuyển nhà máy đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào năm 1984. 1997

Liên hệ với chúng tôi
500+ dự án thành công
2345 khách hàng
99% khách hàng hài lòng
1095+ Những ngày sùng đạo
VỀ CHÚNG TÔI

Tại sao chọn chúng tôi

Phẩm chất

Lorem Ipsum has been the lorem industry's standard dummy

Trải qua

Lorem Ipsum has been the lorem industry's standard dummy

Dung tích

Lorem Ipsum has been the lorem industry's standard dummy

Chuyển hàng đúng giờ

Lorem Ipsum has been the lorem industry's standard dummy

Dịch vụ

Lorem Ipsum has been the lorem industry's standard dummy

VỀ CHÚNG TÔI

giá trị của chúng tôi

phẩm chất

phẩm chất

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Trải qua

Trải qua

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Chuyển hàng đúng giờ

Chuyển hàng đúng giờ

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

dung tích

dung tích

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book